Achtergrond VITAL project: 

In januari 2019 is een internationaal project opgezet, genaamd VITAL (Vaccines and InfecTious diseases in the Ageing popuLation) (Nederlands: vaccinaties en infectieziekten in de verouderende populatie). De noodzaak voor ouderen vaccinatie wordt als veel minder hoog gezien in vergelijking tot vaccinatie op jonge leeftijd, terwijl het vaccineren van ouderen voordelen voor ouderen en de maatschappij kan hebben. Een gebrek aan kennis over beschikbare vaccins – bijvoorbeeld voor griep, gordelroos en pneumokokken – draagt bij aan dit misverstand. De leeftijd van de bevolking neemt toe en tegelijkertijd worden er minder kinderen geboren. Dit leidt er toe dat het aandeel van 65-plussers binnen de bevolking toeneemt. Naarmate men ouder wordt, neemt de kwetsbaarheid voor infectieziekten toe. Hierdoor is de verwachting dat infectieziekten vaker voor zullen komen in de oudere populatie. Vaccinaties kunnen ouderen hier tegen beschermen. 

Eén van de doelstellingen van het VITAL-project is het ontwikkelen van trainingsactiviteiten voor zorgprofessionals die betrokken zijn bij de zorg voor ouderen. Het tweede doel is om het bewustzijn over de beschikbaarheid van ouderen vaccinaties te verhogen onder zorgprofessionals. Er zullen verschillende onderzoeken worden uitgevoerd om ons te helpen bij het ontwerpen van passende trainingsactiviteiten, deze vragenlijststudie is er daar één van. 

Algemene informatie over de vragenlijststudie: 

Dit vragenlijstonderzoek wordt uitgevoerd door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het RIVM wijdt zich al meer dan 100 jaar toe aan het verbeteren van de volksgezondheid en een gezonde leefomgeving, met de focus op infectieziektebestrijding, ziektepreventie, vaccinatieprogramma's en wetenschappelijk onderzoek. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in vier verschillende landen: Frankrijk, Hongarije, Italië en Nederland. Het is een samenwerking tussen zowel universiteiten als publieke gezondheidsinstituten, de brancheorganisatie Vaccines Europe en de farmaceutische bedrijven: GlaxoSmithKline, Sanofi en Pfizer. De hoofdonderzoeker van dit onderzoek in Nederland is Prof. dr. Aura Timen, RIVM, aura.timen@rivm.nl. 

Doelen van de vragenlijst: 

Deze vragenlijst heeft tot doel om meer te weten te komen over de mogelijke rol die uw professionele netwerk speelt in uw informatie-zoekstrategieën met betrekking tot vaccinaties voor ouderen (65+ jaar). Daarnaast willen we trainingsactiviteiten ontwikkelen omtrent vaccinaties voor ouderen (65+), gericht op zorgprofessionals zoals u. Daarom willen wij graag weten hoe u over zulke trainingsactiviteiten denkt. Het doel van deze vragenlijst is om trainingsactiviteiten zo goed mogelijk af te stemmen op uw behoeften. 

Data: 

Uw gegevens in de vragenlijst worden geanonimiseerd, zodat geen van uw antwoorden direct aan u kunnen worden gekoppeld. Uw gegevens worden 10 jaar bewaard in een beveiligde database (locatie Amsterdam), die wordt beheerd door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM, werkpakketleider in het VITAL-onderzoeksproject). Alleen onderzoekers betrokken bij het VITAL project zullen er toegang toe hebben. Uw gegevens zullen worden gebruikt om trainingsactiviteiten te ontwikkelen voor zorgprofessionals zoals u, die zorg verlenen aan ouderen (65+). Daarnaast zullen uw gegevens worden gebruikt voor een wetenschappelijke publicatie. Wij zullen uw gegevens zodanig gebruiken dat deze niet direct naar u te herleiden zijn. 

Deel deze vragenlijst ook met uw zakelijke netwerk! 

Een belangrijk onderdeel van deze vragenlijst bestaat uit het uitnodigen van collega's uit uw professionele netwerk om de vragenlijst ook in te vullen. Door uw collega's uit te nodigen, krijgen we een nog beter beeld van het informatie-zoekgedrag, de meningen en de educatieve behoeften onder zorgprofessionals met betrekking tot vaccinaties voor ouderen (65+). Aan het einde van de vragenlijst kunt u uw collega's eenvoudig uitnodigen via e-mail, WhatsApp, SMS of door het delen van een link. De privacy van uw collega's is gegarandeerd, we verzamelen geen informatie over uw collega’s totdat zij zelf besluiten om toestemming te geven. 

Let op: Met ‘collega’s’ bedoelen we alle zorgprofessionals met wie u contact heeft (gehad). Het is dus niet beperkt tot zorgprofessionals waarmee u direct samenwerkt.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft deze website ontwikkeld en maakt gebruik van cookies. (www.rivm.nl) 

Cookies zijn kleine tekstbestanden die een website op uw computer, tablet of telefoon plaatst. 

Wij gebruiken de volgende soorten cookies. 

  1. Cookies die noodzakelijk zijn om onze website goed te laten werken. 
  2. Cookies voor het onderzoeken van het gebruik van de website, zodat we die kunnen verbeteren 

Wij verzamelen via cookies geen persoonlijke gegevens 

Geen cookies op uw apparaat? 

Als u helemaal niet wilt dat websites op uw apparaat cookies plaatsen, dan kunt u het volgende doen: 

  • Uw browserinstellingen aanpassen, zodat u een waarschuwing krijgt als een website cookies wil plaatsen. 
  • U kunt de instellingen zo aanpassen dat uw browser alle cookies of alleen de cookies van derde partijen weigert. 

Geplaatste cookies kunt u ook weer weghalen. Dat doet u via de instellingen van uw browser of apparaat. 

Als u onze cookies tegenhoudt, kunnen wij niet meer beloven dat onze website goed werkt.

Klik hier voor extra informatie

Naarmate mensen ouder worden, wordt hun immuunsysteem zwakker en worden ze kwetsbaarder voor infectieziekten. Deze infectieziekten kunnen worden voorkomen door vaccins, maar ouderen kunnen hier alleen van profiteren wanneer zij weten dat deze vaccins beschikbaar voor hen zijn. Het informeren van ouderen over vaccinaties is daarom belangrijk. Het Europese VITAL-project heeft tot doel zorgprofessionals en andere belanghebbenden middels trainingsactiviteiten toe te rusten bij hun informatievoorziening aan ouderen (65+ jaar) over vaccins. 

In VITAL werken verschillende Europese instituten, waaronder het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, nauw samen om trainingsmateriaal te ontwikkelen dat het beste aansluit bij uw behoeften. 

Wij nodigen u daarom vriendelijk uit om een korte vragenlijst van gemiddeld 10-15 minuten in te vullen. Wij zijn geïnteresseerd in uw visie op vaccinaties voor ouderen (65+) Tevens zullen wij u vragen wat u vindt van educatie en trainingsactiviteiten zoals webinars en cursussen met betrekking tot vaccinaties voor ouderen (65+). We leggen u ook een casus voor over een nieuw vaccin, waarin u gevraagd wordt: 

  • Welke acties u zou ondernemen ter voorbereiding van het informeren van uw oudere patiënten (65+) 
  • Of u contact op zou nemen met andere zorgprofessionals voor informatie over dit vaccin. 

We raden u aan om de vragenlijst in te vullen op een desktop of laptop.

Aan het einde van de vragenlijst vragen we de deelnemers vriendelijk om hun professionele collega's uit te nodigen voor deze vragenlijst. Het is daarom mogelijk dat u bent benaderd door het onderzoeksteam van VITAL, door uw beroepsorganisatie of via een collega zorgprofessional. ​

Een ingevuld e-mailadres wordt niet gekoppeld aan uw antwoorden en alleen gebruikt voor het versturen van uitnodigingen voor dit onderzoek. Uw antwoorden worden geanonimiseerd, zodat geen van uw antwoorden aan u kunnen worden gekoppeld. De anonieme data worden 10 jaar bewaard op beveiligde servers van het RIVM en alleen VITAL/betrokken onderzoekers zullen er toegang toe hebben. Uw antwoorden zullen worden gebruikt om educatie en trainingsactiviteiten te ontwikkelen voor zorgprofessionals die zorg verlenen aan ouderen en voor een wetenschappelijke publicatie. 

Mocht u nog vragen hebben over het VITAL project en/of deze vragenlijst, dan kunt u contact opnemen met drs. Manuela Wennekes of dr. Renske Eilers via 4vital@rivm.nl 

Lees de volgende tekst alstublieft zorgvuldig: 

  • Ik begrijp het doel van dit onderzoek en wat er van mij gevraagd wordt 
  • Ik begrijp dat mijn deelname geheel vrijwillig is en dat ik op elk moment met de vragenlijst kan stoppen. 
  • Ik begrijp dat mijn data geanonimiseerd zal worden om vervolgens gebruikt te worden in (wetenschappelijke) publicaties en om de educatie- en trainingsactiviteiten te ontwikkelen. 
  • Ik begrijp dat mijn antwoorden gedurende 10 jaar bewaard zullen worden.​

Doet u mee met dit onderzoek?

We raden u aan om de vragenlijst in te vullen op een desktop of laptop.